هنرهای تجسمی

[lab_heading title=”آثاری که در حوزه هنرهای زیبا قرار می گیرند و برای زیبایی و تزئین است.” el_class=”centered-title”]نقاشی، مجسمه، تذهیب، نگارگری[/lab_heading]