تاریخ نقاشی ایرانی

تاریخ نقاشی ایرانی

تاریخ نقاشی  ایران تاریخ نقاشی در ایران به چندین هزار سال پیش باز می‌گردد. به طوری که در استان لرستان، تصاویر نقاشی شده بسیاری از حیوانات و صحنه‌های شکار کشف شده است. نقاشی‌های کشف شده توسط دبلیو سمنر، در ارتفاعات مالیان بر روی دیوارهای ساختمان‌ها، در استان فارس، متعلق به 5000 سال پیش می‌باشد. همچنین… ادامه خواندن تاریخ نقاشی ایرانی